Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Индекс на потребителските цени (среден темп на промяна за последните 12 месеца — База 2012 —%)

Индекс на потребителските цени (средна стойност на промяната за последните 12 месеца — База 2012 —%) по географско местоположение и специални домакинства; Ежемесечно — INE, индекс на потребителските цени https://www.ine.pt/xurl/indx/0002390/PT

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 18, 2019, 11:07 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:18 (UTC)
Издадено 2018-05-02T17:02:46.169000
Преведено true
Издател
Изменено 2019-03-17T05:02:23.468000
Идентификатор