Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Edifícios de habitação familiar clássica (Parque habitacional - N.º)

Edifícios de habitação familiar clássica (Parque habitacional - N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual - INE, Estatísticas das obras concluídas https://www.ine.pt/xurl/indx/0008328/PT

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация февруари 11, 2019, 03:23 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:31 (UTC)
Издадено 2018-05-02T17:01:43.764000
Издател
Изменено 2019-02-10T05:01:58.807000
Идентификатор