Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Despesa consolidada em ambiente (€) das instituições sem fins lucrativos

Despesa consolidada em ambiente (€) das instituições sem fins lucrativos por Domínios de ambiente; Anual - INE, Inquérito às despesas das instituições sem fins lucrativos em ambiente https://www.ine.pt/xurl/indx/0000686/PT

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 18, 2019, 03:23 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:33 (UTC)
Издадено 2018-05-02T17:01:33.723000
Издател
Изменено 2019-03-17T05:01:57.472000
Идентификатор