Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Unidade de trabalho ano médio por exploração agrícola (UTA)

Unidade de trabalho ano médio por exploração agrícola (UTA) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Classes de superfície agrícola utilizada; Não periódica - INE, Estatísticas agrícolas de base https://www.ine.pt/xurl/indx/0000026/PT

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация февруари 18, 2019, 17:52 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:34 (UTC)
Издадено 2018-05-02T17:01:18.083000
Издател
Изменено 2019-02-17T05:00:58.085000
Идентификатор