Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Encargos médios mensais com aquisição ou arrendamento de habitação (€)

Encargos médios mensais com aquisição ou arrendamento de habitação (€) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Decenal - INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 https://www.ine.pt/xurl/indx/0008863/PT

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 25, 2019, 03:19 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:31 (UTC)
Издадено 2018-05-02T17:01:13.901000
Издател
Изменено 2019-03-24T05:01:43.735000
Идентификатор