Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Capacidade de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros por 1000 habitantes (N.º)

Capacidade de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros por 1000 habitantes (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual - INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos https://www.ine.pt/xurl/indx/0008784/PT

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 18, 2019, 03:20 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:31 (UTC)
Издадено 2018-05-02T17:01:10.290000
Издател
Изменено 2019-03-17T05:01:46.215000
Идентификатор