Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Subutilização do trabalho (Série 1998 - N.º)

Subutilização do trabalho (Série 1998 - N.º) por Sexo; Anual - INE, Inquérito ao emprego https://www.ine.pt/xurl/indx/0009365/PT

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация февруари 18, 2019, 17:45 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:39 (UTC)
Издадено 2018-05-02T17:01:03.223000
Издател
Изменено 2019-02-17T05:00:50.813000
Идентификатор