Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Събраните битови отпадъци на глава от населението (кг/инхаб.)

Битови отпадъци, събрани на глава от населението (кг/инхаб.), по географско местоположение (NUTS — 2013); Годишни статистически данни за INE, общинска статистика за отпадъците https://www.ine.pt/xurl/indx/0008657/PT

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 18, 2019, 21:26 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:42 (UTC)
Издадено 2018-05-02T17:00:31.009000
Преведено true
Издател
Изменено 2019-03-17T05:01:31.684000
Идентификатор