Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Indicador de confiança (Saldo de respostas extremas) da construção

Indicador de confiança (Saldo de respostas extremas) da construção; Mensal - INE, Inquérito qualitativo de conjuntura à construção e obras públicas https://www.ine.pt/xurl/indx/0000147/PT

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 18, 2019, 03:32 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:40 (UTC)
Издадено 2018-05-02T17:00:26.149000
Издател
Изменено 2019-03-17T05:01:29.723000
Идентификатор