Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

População residente por sexo, grupo etário e nível de escolaridade

Descrição dos Dados População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário e Nível de escolaridade (Situação no nível).

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация февруари 18, 2019, 18:59 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 02:06 (UTC)
Издадено 2016-11-07T00:00:00
Издател
Изменено 2019-02-18T00:01:22.432000
Идентификатор