Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

População Residente com 15 e Mais Anos de Idade

População residente com 15 e mais anos de idade (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Condição perante o trabalho e Principal meio de vida.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация февруари 18, 2019, 18:57 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 02:05 (UTC)
Издадено 2016-11-07T00:00:00
Издател
Изменено 2019-02-18T00:01:20.565000
Идентификатор