Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

População Residente com 10 e Mais Anos de Idade (Analfabetos)

População residente com 10 e mais anos de idade (analfabetos) (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e Sexo.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация февруари 18, 2019, 19:02 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 02:08 (UTC)
Издадено 2016-11-07T00:00:00
Издател
Изменено 2019-02-18T00:01:20.528000
Идентификатор