Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Места за приемане — отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Масив от данни, отнасящ се до „Места за събиране на отпадъци — електрическо и електронно оборудване“. Dateset of „Play for Collecting Electric and Electronic Parts for Recycling„(„Play for Collecting Electric and Electronic Part for Recycling“).

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 18, 2019, 23:44 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 02:25 (UTC)
Издадено 2016-06-06T00:00:00
Преведено true
Издател
Изменено 2019-03-18T00:01:07.420000
Идентификатор