Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Вид сгради

Брой на сградите по географско местоположение (по време на преброяването през 2011 г.) и вид употреба.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 18, 2019, 22:55 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 02:04 (UTC)
Издадено 2016-11-07T00:00:00
Преведено true
Издател
Изменено 2019-03-18T00:00:36.042000
Идентификатор