Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Atividades de Animação Turística – Registo Nacional

Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística (RNAAT)

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация февруари 18, 2019, 19:01 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 02:07 (UTC)
Издадено 2016-09-22T00:00:00
Издател
Изменено 2019-02-18T00:00:14.295000
Идентификатор