Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Alojamentos Familiares Clássicos por Escalão de Divisões e Escalão de Área Útil

Nº de Alojamentos familiares clássicos de residência habitual (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011), Escalão de divisões e Escalão de área útil.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация февруари 18, 2019, 19:05 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 02:02 (UTC)
Издадено 2016-11-07T00:00:00
Издател
Изменено 2019-02-18T00:00:06.885000
Идентификатор