Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Alojamentos Familiares Clássicos, por Época de Construção e Existência de Estacionamento ou Garagem

Nº de Alojamentos familiares clássicos de residência habitual por Localização geográfica (à data dos Censos 2011), Época de construção e Existência de lugar de estacionamento ou garagem

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация февруари 11, 2019, 04:38 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 02:01 (UTC)
Издадено 2016-11-08T00:00:00
Издател
Изменено 2019-02-11T00:00:03.588000
Идентификатор