Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

PGR - Jur. de Fam. e Men. - Proc. de Prom. e Prot.

Procuradoria Geral da República (PGR) - Jurisdição de Família e Menores - Processos de Promoção e Protecção. Ano de Referência: 2010. Fonte: Relatório Anual da Procuradoria Geral da República (http://www.pgr.pt/pub/relatorio/indice.htm).

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:49 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 03:11 (UTC)
Издадено 2012-05-08T13:32:11.750000
Издател
Изменено 2018-05-02T12:58:52.966000
Идентификатор