Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Precipitação maior 10mm (1971-2000)

Precipitação maior 10mm Médias relativas ao período 1971-2000

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:59 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 03:16 (UTC)
Издадено 2011-07-26T09:45:49.863000
Издател
Изменено 2018-05-02T12:55:03.735000
Идентификатор