Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Tempo Med. de Atend. por Postos - Dez 2011

Informação Referente ao Tempo Médio de Atendimento por Postos de Atendimento no Balcão Empresa na Hora, em Dezembro de 2011.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:46 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 03:09 (UTC)
Издадено 2012-02-07T11:56:32.537000
Издател
Изменено 2018-05-02T12:54:50.870000
Идентификатор