Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Tempo Med. de Atend. por Constituição - 2005-2011

Informação Referente ao Tempo Médio de Atendimento por Constituição de Empresas no Balcão Empresa na Hora, entre 14/07/2005 e 31/12/2011.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:55 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 03:14 (UTC)
Издадено 2012-02-07T11:53:56.440000
Издател
Изменено 2018-05-02T12:54:47.273000
Идентификатор