Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

TVA - Emprego - Ót. Contas Nac.

Contas Nacionais Anuais Preliminares (base 2006). Emprego - ótica de Contas Nacionais. Taxas de variação anual. Unidade: percentagem

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:52 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 03:13 (UTC)
Издадено 2012-05-14T08:33:41.377000
Издател
Изменено 2018-05-02T12:53:38.062000
Идентификатор