Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Labour Cost - Ater Supp. Seweragem Waste Manag.

Table E - Labour Cost Index - Water supply, sewerage, waste managementand remediation activities (Nace-Rev.2 section E). (2008=100). Source: INE, Labour Cost Index and Employment Statistics. Note: The series are working day adjusted.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:50 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 03:11 (UTC)
Издадено 2012-05-25T10:21:16.447000
Издател
Изменено 2018-05-02T12:50:31.294000
Идентификатор