Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Pisos por edifício com mais de um alojamento

Pisos por edifício com mais de um alojamento (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011); Decenal

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:01 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 02:46 (UTC)
Издадено 2014-04-22T15:17:50.487000
Издател
Изменено 2018-05-02T12:11:22.142000
Идентификатор