Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Resíduos urbanos por habitante por localização

Resíduos urbanos recolhidos por habitante (kg/ hab.) por Localização geográfica; Anual

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:10 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 02:50 (UTC)
Издадено 2014-04-11T14:37:41.647000
Издател
Изменено 2018-05-02T12:05:18.115000
Идентификатор