Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Desp. de consumo final - dados em valor (PC)

Contas Nacionais Anuais Preliminares (Base 2006) Despesas de consumo final - dados em valor (preços correntes). Unidade: Milhões de Euros Notas: - 1995 a 2009: dados definitivos/2010 e 2011: dados preliminares

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:52 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 03:12 (UTC)
Издадено 2012-04-27T13:45:14.933000
Издател
Изменено 2018-05-02T12:02:56.601000
Идентификатор