Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Custos Construção Habitação Nova

ÍNDICE DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NOVA. (BASE 100: 2000). Nota: Dados provisórios.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:36 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 03:04 (UTC)
Издадено 2012-07-11T11:49:02.647000
Издател
Изменено 2018-05-02T12:01:01.942000
Идентификатор