Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Custos Construção Hab. Nova

ÍNDICE DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NOVA. (BASE 100: 2000). Nota: Dados provisórios.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:28 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 02:59 (UTC)
Издадено 2012-10-09T09:46:21.007000
Издател
Изменено 2018-05-02T12:00:57.593000
Идентификатор