Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Custo de Trab. - Taxa Variação Homóloga

Índice de Custo do Trabalho (ICT) - Taxa de variação homóloga por atividade económica, região NUTS II e grupo profissional. Unidade:%. Fonte: INE, Índice de Custo do Trabalho e Inquérito ao Emprego. Nota: Séries brutas (não corrigidas dos dias úteis nem da sazonalidade).

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:42 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 03:07 (UTC)
Издадено 2012-06-14T14:15:55.350000
Издател
Изменено 2018-05-02T12:00:13.877000
Идентификатор