Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Custo Trabalho - Actividades Financeiras e Seguros

Quadro K - Índice de custo do trabalho - Atividades financeiras e de seguros (Secção K da CAE-Rev.3). (2008=100). Fonte: INE, Índice de Custo do Trabalho e Inquérito ao Emprego. Nota: Séries brutas (não corrigidas dos dias úteis nem da sazonalidade).

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:42 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 03:07 (UTC)
Издадено 2012-06-14T11:51:50.530000
Издател
Изменено 2018-05-02T12:00:10.614000
Идентификатор