Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Qualidade Gestao Publica 2010

Qualidade da gestão pública e sustentabilidade financeira 2010 com trimestres e anual

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:12 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 02:51 (UTC)
Издадено 2014-03-20T19:01:37.860000
Издател
Изменено 2018-05-02T10:35:32.128000
Идентификатор