Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Emissões de poluentes atmosféricos

Inventário regional de emissões de poluentes atmosféricos da CCDRC por município (2009-2010)

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:57 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 03:15 (UTC)
Издадено 2012-05-08T10:16:27.540000
Издател
Изменено 2018-05-02T10:21:13.595000
Идентификатор