Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Amadora - Mercados

Mercados Municipais da Amadora

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 03:53 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 02:41 (UTC)
Издадено 2014-07-22T11:28:02.967000
Издател
Изменено 2018-05-02T10:20:36.592000
Идентификатор