Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Presença Online da AP 2014 - Redes Sociais

Lista de redes sociais cadastradas no âmbito da operação de cadastro da presença online da Administração Pública em 2014. (resultados do inquérito disponíveis em: http://www.dados.gov.pt/PT/CatalogoDados/Dados.aspx?name=inqpoap2014)

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 03:30 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 02:28 (UTC)
Издадено 2016-03-01T19:04:23.937000
Издател
Изменено 2018-05-02T10:15:54.268000
Идентификатор