Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Lojas Cidadão - Louvores - 2011 1º Semestre

Louvores

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация август 27, 2018, 04:59 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 03:17 (UTC)
Издадено 2011-11-03T00:33:05.913000
Издател
Изменено 2018-05-02T10:12:56.271000
Идентификатор