Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Halton Regionally важни геоложки обект.

Набор от данни с регионално значение геоложки обекти (платформи) в рамките на съвети административна зона. Площи, записани като полигони

Дистрибуции

Тагове

Обхват на набор от данни

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/halton-regionally-important-geological-site
Последна актуализация януари 11, 2017, 09:24 (UTC)
Създаден януари 11, 2017, 05:21 (UTC)
Временен
  • Start Date: 2013-11-11T16:30:00
Звено за връзка
Преведено true
Издател
Идентификатор
  • halton-regionally-important-geological-site