Енергийна бедност

Данните обхващат 2011 lsoa приблизителни оценки за броя и процента на домакинствата, които страдат от енергийна бедност за Cambridge подрайон от 2008 до 2012. Съществуват два начина за измерване на това; 10 % от доходите и високи разходи за гориво/модел с ниски доходи (от 2011 г. нататък) и на енергийната бедност | Cambridgeshire атлас http://www.cambridgeshireinsight.org.uk/housing/existing-homes/fuel-poverty са посочени от тях.

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/fuel-poverty_1
Последна актуализация декември 19, 2016, 17:50 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 12:31 (UTC)
Звено за връзка
Издател
Идентификатор
  • fuel-poverty_1