Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Заетост Land одит

Набор от данни се предоставя подробна информация за местоположението и описание на развитие (въвеждане) на земя, както е определен в приетите местни планове за периода на одита 1 август (година) до 31 юли (година). Това включва и извънредни обекти, които са заетостта обекти, които произтичат от системата за планиране и не са разпределени в приетите местни планове.

Дистрибуции

Тагове

Обхват на набор от данни

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/employment-land-audit1
Последна актуализация януари 11, 2017, 03:50 (UTC)
Създаден януари 11, 2017, 02:16 (UTC)
Временен
  • Start Date: 2005
  • End Date: 2030
Звено за връзка
Преведено true
Издател
Идентификатор
  • employment-land-audit1