Вътрешното потребление се наблюдава — месечен отчет от електромера:

Месечен отчет на електромера, изразени като средни литра/ден. Тези стойности са клиентите плащат сметката от rateable стойност. Клиентите са подбрани така, че да бъдат представителни за Yorkshire Water потребители, и се използват за оценка на потреблението на вода за потребителите, които плащат в Yorkshire от rateable стойност между 2010 и 2015. Данните са анонимни за премахване на личните данни и да ги закон за защита на личните данни в съответствие с изискванията. Моля, обърнете внимание собственост позоваване — уникален идентификационен код на имота с осигурена анонимност между 1 и 2470. Тези идентификатори не са непрекъснати. Пощенски район — пощенски район, когато имуществото се намира. Jan/2010 — месец/година, което означава литра/ден четене посочва. * Този масив от данни е публикуван в yod благодарение на учтивост на Лийдс данни Mill

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/domestic-consumption-monitor-monthly-meter-readings
Последна актуализация декември 20, 2016, 02:50 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 14:23 (UTC)
Издател
Идентификатор
  • domestic-consumption-monitor-monthly-meter-readings