Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване декември 29, 2018
Създаден декември 29, 2018
Формат неизвестен
Лиценз OGL 2.0
access url[u'http://sedsh127.sedsh.gov.uk/arcgis/rest/services/ScotGov/StatisticalUnits/MapServer/3']
createdпреди 2 месеца
id8589b750-405f-4878-a27e-af8b3515d03f
package id4447e1f8-1946-470a-9d55-f9643ba4142a
position2
revision idfb1a64f6-c310-4420-94d9-49ddf548632f
stateactive