Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Разходи на Съвета

Прозрачността е в основата на това правителство. Като част от нашия ангажимент за увеличаване на откритостта и прозрачността, публикуваме подробна информация за разходите на нашите доставчици. От 1 октомври 2018 г. това са разходи, които преди това са били публикувани, но са на стойност, равна на или над 500 GBP. Възнамеряваме да публикуваме всички разходи от 1 април 2017 г. до края на януари 2019 г. Моля, имайте предвид, че ако извършим плащания към физически лица или еднолични търговци, премахваме имената на доставчиците с оглед спазване на Закона за защита на данните, който заменя със „Redact — лични данни“.

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/council-spending-over-500
Последна актуализация март 19, 2019, 08:55 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 12:01 (UTC)
Звено за връзка
Преведено true
Издател
Изменено 2019-03-19T00:42:45.444663
Идентификатор
  • council-spending-over-500