Замърсена земя

Замърсени земи в Blackpool

Дистрибуции

Тагове

Обхват на набор от данни

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/contaminated-land15
Последна актуализация декември 19, 2016, 20:11 (UTC)
Създаден април 2, 2016, 07:00 (UTC)
Звено за връзка
Издател
Идентификатор
  • contaminated-land15