Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Обществени услуги

Набор от данни, предоставящи места на услугите, включително медицински центрове, гари, учебните заведения, общински центрове, службите за спешна помощ и хотели. Допълнителна информация се предоставя и The eastings northings точка centroids код за съответния пощенски кодове и не са специфични само за изграждане.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/community-services2
Източник https://datamillnorth.org/dataset/community-services
Последна актуализация януари 26, 2019, 14:03 (UTC)
Създаден юли 28, 2017, 23:47 (UTC)
Издател
Изменено 2019-01-26T14:03:05.057531
Идентификатор
  • community-services2