Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: английски

Census Merged Local Authority Districts (December 2011) Generalised Clipped Boundaries in Great Britain

This file contains the digital vector boundaries for Census Merged Local Authority Districts in England and Wales as at 31 December 2011. The boundaries available are:  Generalised (20m) - clipped to the coastline (Mean High Water mark);  Super generalised (200m) - clipped to the coastline (Mean High Water mark).  Contains both Ordnance Survey and ONS Intellectual Property Rights.  Download File SizesGeneralised (20m) - clipped to the coastline (3 MB) Super generalised (200m) - clipped to the coastline (679 KB) REST URL of ArcGIS for INSPIRE View Service – https://ons-inspire.esriuk.com/arcgis/rest/services/Census_Boundaries/Census_Merged_Local_Authority_Districts_December_2011_Boundaries/MapServer/exts/InspireView   REST URL of ArcGIS for INSPIRE Feature Download Service – https://ons-inspire.esriuk.com/arcgis/rest/services/Census_Boundaries/Census_Merged_Local_Authority_Districts_December_2011_Boundaries/MapServer/exts/InspireFeatureDownload REST URL of ArcGIS Feature Service – https://ons-inspire.esriuk.com/arcgis/rest/services/Census_Boundaries/Census_Merged_Local_Authority_Districts_December_2011_Boundaries/FeatureServer

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/census-merged-local-authority-districts-december-2011-generalised-clipped-boundaries-in-great-b6
Източник http://geoportal1-ons.opendata.arcgis.com/datasets/d54f953d633b45f5a82fdd3c89b4c955_0
Последна актуализация февруари 6, 2019, 05:23 (UTC)
Създаден февруари 6, 2019, 05:23 (UTC)
Издател
Изменено 2019-02-06T05:23:05.999189
Идентификатор
  • census-merged-local-authority-districts-december-2011-generalised-clipped-boundaries-in-great-b6