Управление на обслужване

Експериментално използване на рамковата директива на ЕС за водите (РДВ) API и свързани данни за Англия и Уелс, предоставени от Европейската агенция за околната среда. Основна цел на освобождаването на прилагане и данните в тази фаза, за да събере обратна информация. Включва богат набор от данни по темата за управлението на обслужване. Вж. документация за API и модели на данни и достъп до данни, подробни данни за сметища и резените да бъдат добавяни.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/catchment-management
Последна актуализация декември 19, 2016, 21:01 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 12:40 (UTC)
Звено за връзка
Издател
Идентификатор
  • catchment-management