Пилотен регистър на изоставените промишлени терени

Blackpool изоставени промишлени терени граници.

Дистрибуции

Тагове

Обхват на набор от данни

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/brownfield-register-pilot
Последна актуализация декември 19, 2016, 20:02 (UTC)
Създаден април 7, 2016, 07:04 (UTC)
Звено за връзка
Издател
Идентификатор
  • brownfield-register-pilot