The translation of this dataset is in progress.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: английски

Brownfield Land Register 2018

Brownfield Land Register 2018 for East Cambridgeshire District. Includes register in CSV and GML format, plus a supporting PDF Summary Report.

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/brownfield-land-register-2018
Последна актуализация ноември 10, 2018, 01:05 (UTC)
Създаден ноември 10, 2018, 01:05 (UTC)
Временен
  • Start Date: 12/12/2018
  • End Date: 11/12/2019
Звено за връзка
Издател
Изменено 2018-11-10T01:05:07.676267
Идентификатор
  • brownfield-land-register-2018