Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Съвет на гр. Bristol време за синдикални организации

Еквивалент на пълно работно време в абсолютно изражение броят и представители на профсъюзите Bristol City Council. Основна оценка на разходите за представители на синдикатите като процент от общите заплати са включени.

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/bristol-city-council-trade-union-facility-time
Последна актуализация февруари 13, 2019, 00:42 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 12:25 (UTC)
Издател
Изменено 2019-02-13T00:42:11.824597
Идентификатор
  • bristol-city-council-trade-union-facility-time