Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Corporation Tax Извличането Mart (КТ DMM)

ДАП Извличането Mart се използва в HMRC за привеждане в съответствие и политически анализ, измерване на резултатите и на отдела за оценка на риска и за подобряване на спазването на изискванията. Той е създаден като част от проекта „По-добро Данни за корпоративния данък. Актуализация: веднъж седмично.

Дистрибуции

This dataset has no data

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/better-data-for-corporation-tax-bdct
Последна актуализация октомври 19, 2018, 23:43 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 15:51 (UTC)
Звено за връзка
Издател
Изменено 2018-10-19T23:43:10.476351
Идентификатор
  • better-data-for-corporation-tax-bdct