Cap полза в Лондон

Повече от 26,500 домакинства в Лондон е ограничено, тъй като общата печалба за плащане през април 2013 г. беше въведен таван на помощите. Почти половината (45 процента) от всички домакинства в Обединеното кралство, които са получили намалени количества поради ограничаването на общия дължим, до февруари 2015 г., са били в Лондон. Близо 90 процента от домакинствата с едно или две деца, чиито плащания са живели в Лондон с таван, като има предвид, че само няколко домакинства с този размер в други райони би могло да получи горна граница на плащанията през граница.

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/benefit-cap-in-london
Източник https://data.london.gov.uk/dataset/benefit-cap-in-london
Последна актуализация февруари 6, 2019, 07:55 (UTC)
Създаден март 24, 2017, 00:40 (UTC)
Издател
Изменено 2019-02-06T07:55:28.526490
Идентификатор
  • benefit-cap-in-london